Firemannsbolig

Oppføring av 2 ny firemannsbolig på Begby i Fredrikstad

Prosjektdetaljer

Ferdigstilt i 2019

Prosjekttype

Nybygg